Zakład Komunalny w Sicienku w dniu 14.07.2017r. nie wyraził zgody na wpięcie wybudowanego przez Wykonawcę wodociągu do czasu przywrócenia parametrów wody w istniejącej sieci wodociągowej w Osówcu zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia.

Negatywny wynik badań bakteriologicznych w sieci gminnej wstrzymał dalsze prace Wykonawcy do dnia 25.07.2017r. W dniach 26-27.07.2017r. Wykonawca przystąpił do ponownego płukania i chlorowania wykonanego  wodociągu. W dniu 31.07.2017r. pobrano próbki wody do badań bakteriologicznych. Wykonawca oczekuje na wyniki badań próbek wody.