Informujemy, iż w dniu 02.12.2020 r. o godzinie 12:00 w miejscowości Bydgoszcz zostanie wprowadzony kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu.
Zmiana organizacji ruchu polega na wprowadzeniu ruchu na lewą jezdnię trasy głównej S-5 na odcinku od km 22+350 – 23+150, z przejazdem przez docelowy obiekt MS3-21 nad Kanałem Bydgoskim. Ruch pojazdów będzie dwukierunkowy na pojedynczej jezdni. Umożliwi to rozbiórkę  tymczasowego obiektu mostowego i wykonanie docelowej drogi dojazdowej pod obiektem MS3-21.

Wjazd na trasę główną odbywać się będzie z funkcjonującej drogi tymczasowej (najazd na obiekt WS3-19a), poprzez wydłużenie drogi i wykonanie najazdu do wysokości trasy głównej (aktualnie funkcjonuje przejazd poprzeczny z dowiązaniem do wysokości istniejącej DK10). Zjazd z trasy głównej odbywać się będzie tymczasowym łącznikiem pomiędzy trasą główną, a DD 34 stanowiącej aktualnie objazd drogi krajowej nr 10.

Tymczasowa Organizacja Ruchu wprowadza stopniowe ograniczenie prędkości od 60 km/h do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.