Mimo ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu obecne warunki. W ostatnich tygodniach Wykonawca na odcinku 4 prowadził prace między innymi na obiektach w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon oraz w Gminie Białe Błota.

 

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

 

  • wykopów i nasypów,
  • wymiany gruntu – nasyp,
  • wykonania podbudowy C5/6,
  • wykonania podbudowy C8/10,
  • zahumusowania,
  • montażu barier energochłonnych,
  • wykonania pasów technologinczych;
  • wykonania umocnień ścieków skarpowych,
  • wykonania krawężników,
  • wykonania kostki brukowej.

 

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka.

 

 

Na sekcji I odcinka 4 prace były prowadzone na Miejscach Obsługi Podróżnych oraz na przepustach.

W miejscowość Szczutki w Miejscach Obsługi Podróżnych Wykonawca przystąpił do wykonania izolacji wodno-kanalizacyjnej oraz pokrycia dachu.

Na obiekcie PZ3-14a realizowano montaż desek gzymsowych, montaż krawężników betonowanie oraz zbrojenie.  

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca prowadził prace przy Węźle Bydgoszcz Zachód polegające na m.in. wykonywania podbudowy C8/10 i podbudowy C5/6, wymianie gruntu, montażu oświetlania drogowego oraz kanalizacji deszczowej.

W miejscowości Pawłówek Wykonawca realizuje rozbiórkę mostu kolejowego.

 

 

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na obiektach: WS3-20, MS3-21 WS3-22 i WS3-24.

W miejscowości Bydgoszcz Wykonawca realizował wykonywanie zbrojenia ławy fundamentowej oraz betonowanie obiektu MS3-21.

 

 

Na obiekcie WS3-22 w  miejscowości Lisi Ogon wykonywano zasypkę, budowę murów oporowych oraz zbrojenie. 

W miejscowości Lisi Ogon Wykonawca przystąpił do wykonywania podbudowy oraz montażu ekranów akustycznych.

W Gminie Białe Błota na obiekcie WS3-24 wykonywano zbrojenie oraz betonowanie przyczółka.