Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 4 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził prace w branży drogowej związane m.in. z koszeniem trawy, oraz wykonywaniem prac naprawczych i prac porządkowych na sekcji I - III.

 W branży mostowej prowadzono prace porządkowe na obiektach WS3-24 oraz przepuście P3. 

Wykonawca w bieżącym tygodniu zajmował się również  regulacją wpustów na sekcji III.