Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 4 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził prace w branży drogowej związane m.in. z zahumusowaniem, umocnieniem wylotów ścieków skarpowych do rowu, wykonywaniem poboczy i ścieków trójkątnych, układaniem kostki brukowej, wykonywaniem pasów technologicznych oraz umocnień. W branży mostowej prowadzono prace na murze oporowym DD32 takie jak betonowanie, zbrojenie i montaż desek gzymsowych. Ponadto Wykonawca prowadził prace na przepuście P6 oraz P12 z zakresu betonowania, izolacji z papy termozgrzewalnej oraz montażu prefabrykatów. W branży sanitarnej wykonywano montaż słupów, opraw i oświetlenia drogowego.