Mimo ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz z przerwą zimową, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu obecne warunki. W ostatnich tygodniach Wykonawca na odcinku 4 prowadził prace między innymi na obiektach w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon oraz w Gminie Białe Błota.

W przedmiotowym tygodniu Wykonawca prowadził prace wykończeniowe oraz utrzymaniowe. Ponadto Wykonawca w Gminie Białe Błota realizował wykonanie ścieku skarpowego odwodnienia drogowego na obiekcie WD3-23.