Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

- przygotowywanie dokumentacji finansowej 

- przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej 

- przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej 

- archiwizacja dokumentów budowy

- wykonywanie drobnych zaległych prac w zakresie drogowym, mostowym i przezbrojeniowym

- drobne prace porządkowe

- prace naprawcze