Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

- uzupełnienie dokumentacji powykowanwczej 

- przygotowywanie dokumentacji finansowej 

- przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej 

- przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej 

- archiwizacja dokumentów budowy