Informujemy, iż w dniach 14 czerwca do 19 czerwca 2021 r. w  gminie Sicienko zostanie  wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu na czas koszenia trawy w pasie rozdziału.

Powyższe utrudnienia nastąpią w kilometrażu od km 60+700 – strona prawa, oraz 66+700 – strona lewa i prawa. 

Wykonawca w poszczególnych dniach zamierza wprowadzić utrudnienia w ruchu na następujących zakresach:

Przypominamy, iż na całym odcinku 4 drogi ekspresowej S-5 obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. W miejscu wykonywania prac wykończeniowych następuje powtórzenie przedmiotowej prędkości.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.