[11.09.1027] W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi, przede wszystkim procedury związanej z przejmowaniem gruntów pod drogę S5, prezentujemy dla Państwa broszurę informacyjną dot. procedury przejmowania nieruchomości i wypłaty odszkodowań.
 
 
Powyższa broszura/ulotka służy tylko do celów informacyjnych i poglądowych, a zawarte w niej informacje są uogólnione. Prosimy pamiętać, że wiele spraw dotyczących wywłaszczenia gruntów będzie rozpatrywanych indywidualnie – zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami prawa.
Powyższy materiał (w wersji papierowej), został również przekazany do urzędów gmin, w granicach których przebiega realizowana droga.
 
Poniżej prezentujemy druki związane z nabywaniem nieruchomości pod inwestycje drogowe m.in. drogę ekspresową S5: