Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 11.10.2019r. o godzinie 14:00 zostanie realizowany pierwszy etap wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu dotyczący wyznaczenia objazdu w związku z zamknięciem odcinka drogi powiatowej nr 1529C. Przedmiotowa zmiana organizacji ruchu ma na celu dokończenie budowy obiektu WD3-14, który stanowi docelowy przejazd poprzeczny przez drogę ekspresową S-5.

Etap I polega na umieszczeniu tablic informujących o planowanym zamknięciu drogi ze wskazaniem realizacji od dnia 25.10.2019 r..