Informujemy, iż w dniu 11.12.2020 r. na budowie drogi ekspresowej S5 – obwodnicy Bydgoszczy zostanie wprowadzona zmiana w tymczasowej organizacji ruchu.

Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu z funkcjonującego bajpasu łączącego się z rozwiązaniem ruchu na węźle Bydgoszcz Zachód na trasę główną drogi ekspresowej S5 od km 68+300 do km 74+200 (kilometraż globalny) z następującym podziałem:

  • km 68+300 – 70+300 – przewiduje ruch dwukierunkowy jezdnią lewą i drogą dojazdową nr 34 z wykonanym oznakowaniem poziomym docelowym.
  • km 70+350 – 71+550 – przewiduje przewiązkę wprowadzającą ruch w kierunku Poznania na jezdnię prawą. W dalszej części przewiduje ruch jednokierunkowy, jednopasowy, na dwóch jezdniach).
  • Następnie nastąpi przejazd przez rondo tymczasowe stanowiące skrzyżowanie z objazdem drogi powiatowej nr 1926c przecinające poprzecznie trasę drogi ekspresowej (docelowo rondo będzie pod obiektem WS3-22);
  • km 71+550 – 74+200 – za rondem przewiduje się kontynuację ruchu dwoma jezdniami po jednym pasie ruchu. Na jezdni lewej (kierunek Gdańsk), przewidziano docelowe oznakowanie poziome z zamknięciem jednego pasa ruchu. W przypadku jezdni prawej (kierunek Poznań, aktualnie jest ruch dwukierunkowy), przewidziano likwidację ruchu dwukierunkowego i pozostawienie jednego pasa ruchu w kierunku Poznania stanowiące połączenie z węzłem Bydgoszcz Błonie (Białe Błota).

Tymczasowa Organizacja Ruchu wprowadza stopniowe ograniczenie prędkości od 60 km/h do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

 

RUCH LOKALNY

Informujemy, iż dojazd do lokalnych posesji zapewnia:

  • Droga dojazdowa nr 34 – połączenie z DK10 zjazdem awaryjnym,
  • Droga dojazdowa nr 32 (dojazd do ul. Pocztowej) – połączenie z objazdem DP1926C drogą dojazdową nr 35 i dalej z droga krajową nr 10 przez rondo tymczasowe;
  • Droga dojazdowa nr 36 (dojazd do Krematorium) – połączenie z droga krajową nr 10 przez rondo tymczasowe;
  • Dojazd do posesji przy ul. Mińskiej zapewniony jest drogą dojazdową nr 34 obsługującej ruch lokalny po stronie wschodniej. Zjazd na ww. drogę zlokalizowany jest w docelowym wyjeździe awaryjnym w km 69+250.