Pragniemy Państwa poinformować o planowanych zmianach w organizacji ruchu na Odcinku 4.

W dniu 13.02.2018 r. (wtorek) o godzinie 10: 00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drogach powiatowych nr DP 1530C oraz DP 1529C. Organizacja ta związana jest z wycinką przydrożnych drzew. Podczas wykonywania robót na przedmiotowych drogach w m. Osówiec gm. Sicienko Wykonawca chwilowo będzie wstrzymywał ruch. Ponadto informujemy, iż ruchem będą kierować sygnaliści. Przewidywany czas robót to 2-3 dni.