Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 4 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził prace w branży drogowej związane m.in. z wykonywaniem prac naprawczych i prac porządkowych na sekcji I - III.

 W branży mostowej prowadzono prace porządkowe na obiektach PZ3-14a oraz obiektach inzynierskich.