Informujemy, iż od dnia 14.04.2021 r. w miejscowości Osówiec zostanie  wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu na trasie głównej drogi ekspresowej S-5.

Przedmiotowa zmiana polega na miejscowym wyłączeniu z ruchu jednego pasa ruchu drogi ekspresowej S-5, celem wykonania robót wykończeniowych. Przedmiotowe wyłączenia nastąpią w kilometrze od km 66+000 do km 64+000 na trasie od węzła Bydgoszcz Zachód do Węzła Bydgoszcz Opławiec w kierunku Gdańska.  

Przypominamy, iż na całym odcinku 4 drogi ekspresowej S-5 obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. W miejscu wykonywania pracy wykończeniowych następuje powtórzenie przedmiotowej prędkości.

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.