Mimo ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu obecne warunki. W ostatnich tygodniach Wykonawca na odcinku 4 prowadził prace między innymi na obiektach w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon oraz w Gminie Białe Błota.

 

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

 

 • wykopów i nasypów,
 • odhumusowania;
 • wymiany gruntu – nasyp,
 • wykonania podbudowy C5/6,
 • wykonania podbudowy C8/10,
 • zahumusowania,
 • rozbiórki podbudowy,
 • montażu barier energochłonnych,
 • wykonania umocnień ścieków skarpowych,
 • wykonania krawężników,
 • wykonania obrzeży,
 • wykonania barier ochronnych,
 • wykonania pasów technologicznych,
 • wykonania kostki brukowej.

 

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka.

 

 

Na sekcji I odcinka 4 prace były prowadzone na Miejscach Obsługi Podróżnych oraz na przepustach.

W miejscowość Szczutki w Miejscach Obsługi Podróżnych Wykonawca przystąpił do wykonania izolacji cieplnej posadzki, izolacji ogrzewania oraz pokrycia dachu. Ponadto na MOP „Szczutki Północ” kontynuowano montaż oświetlenia drogowego, zaś na MOP „Szczutki Południe” montaż kanalizacji deszczowej

Na obiekcie PZ3-14a realizowano montaż desek gzymsowych oraz montaż zbrojenia.  

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca prowadził prace przy Węźle Bydgoszcz Zachód polegające na m.in. wykonywania podbudowy C8/10 i podbudowy C5/6, wymianie gruntu, montażu oświetlania drogowego oraz kanalizacji deszczowej. Ponadto trwają przygotowania do układania nawierzchni betonowej.

W miejscowości Pawłówek Wykonawca realizuje rozbiórkę mostu kolejowego.

 

 

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na obiektach: WS3-20, MS3-21 WS3-22 i WS3-24.

W miejscowości Bydgoszcz Wykonawca realizował wykonywanie izolacji cienkiej, montażu podpór tymczasowych, zbrojenia ławy fundamentowej oraz betonowania obiektu MS3-21.

 

 

Na obiekcie WS3-22 w  miejscowości Lisi Ogon wykonywano budowę murów oporowych oraz zasypki. 

W miejscowości Lisi Ogon Wykonawca kontynuował układania podbudowy, montaż ekranów akustycznych oraz kanalizacji deszczowej.

W Gminie Białe Błota na obiekcie WS3-24 wykonywano zbrojenie oraz betonowanie.