Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

  • Wykopów i nasypów,
  • Odhumusowania,
  • Wymiany gruntu – nasyp;
  • Podbudowa C3/4,
  • Podbudowa C3/4,
  • Zahumusowania,
  • Frezowania;
  • Wykonania krawężników oraz pobocza;

 

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon i w gminie Białe Błota. Wykonawca kontynuuje również budowę dróg technologicznych, aby ograniczyć ruch sprzętu budowlanego po istniejących drogach.

 

 

Na sekcji I odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na dwóch obiektach: WD3-12 oraz WD3-14.

Na wiadukcie drogowym WD3-12 Wykonawca wykonywał montaż krawężników oraz ścieku przykrawężnikowego, montaż desek gzymsowych oraz drenaż obiektu. Ponadto przystąpił do układania kostki brukowej.

 

 

Na wiadukcie drogowym WD3-14 Wykonawca prowadził prace w postaci układania krawężników oraz realizacji prac ziemnych.

 

 

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na trzech obiektach: WD3-15, WD3-16, oraz WD3-19a.

W miejscowości Pawłówek na obiekcie WD3-15 Wykonawca kontynuował wykonywanie zasypki za przyczółkiem.

Na wiadukcie drogowym WD3-16 realizował zbrojenie wnęki dylatacyjnej.

 

 

Na wiadukcie drogowym WD3-19a Wykonawca dokonywał betonowania płyty przejściowej.

 

 

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na trzech obiektach: MS3-21, WS3-22, PZ3-22a oraz WD3-24

Na moście tymczasowym MS3-21 Wykonawca dokonywał montażu zbrojenia ustroju nośnego.  

 W miejscowości Lisi Ogon na wiadukcie drogowym WS3-22 Wykonawca prowadził prace w postaci wykonania murów oporowych, montażu dylatacji oraz montażu desek gzymsowych.

Na obiekcie PZ3-22a Wykonawca kontynuował wykonywanie zasypki oraz wykonywanie murów oporowych.