Wykonawca Robót budowlanych na odcinku 4 drogi ekspresowej S5 pomimo nadzwyczajnej sytuacji związanej z panująca pandemią koronawirusa COVID-19 kontynuuje roboty budowlane.

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził prace w branży drogowej związane m.in. z koszeniem trawy, humusowaniem oraz wykonywaniem prac naprawczych na sekcji I - III.

 W branży mostowej prowadzono prace wykończeniowe na murze oporowym DD32. Ponadto Wykonawca prowadził prace porządkowe na przepuście P3, P10 oraz P12, oraz ma obiekcie WS3-24.

Wykonawca w bieżącym tygodniu zajmował się również naprawą uszkodzeń w zakresie branży teletechnicznej i elektrycznej w ciągu trasy głównej oraz regulacją wpustów na sekcji III.