Mimo ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu obecne warunki. W ostatnich tygodniach Wykonawca na odcinku 4 prowadził prace między innymi na obiektach w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon oraz w Gminie Białe Błota.

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

 

 • Wykopów i nasypów,
 • Wykonywania podbudowy C5/6,
 • Wykonywania podbudowy C8/10,
 • Wykonywania nawierzchni betonowej,
 • Wykonywania podbudowy C3/4,
 • Zahumusowania,
 • Wykonywania krawężników,
 • Wykonywanie obrzeży
 • Wykonywania kostki brukowej
 • Płyty ażurowe
 • Umocnienia typu 3

 

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka.

 

 

Na sekcji I odcinka 4 prace były prowadzone na Miejscach Obsługi Podróżnych.

 

W miejscowość Szczutki na Miejscach Obsługi Podróżnych Wykonawca m. in. przystąpił do wykonania instalacji wodnej, montażu oświetlenia drogowego, oraz prowadził roboty wykończeniowe.

Ponadto na obiekcie PZ3-12a kontynuowano betonowanie oraz układanie zbrojenia.

 

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca prowadził prace przy Węźle Bydgoszcz Zachód polegające na m.in. wykonywania wykopów oraz nasypów,  podbudowy C8/10 i podbudowy C5/6, układanie nawierzchni betonowej, zahumusowanie oraz układanie kostki brukowej.

Ponadto na obiekcie WS3-19 kontynuowano formowanie pali CFA.

 

 

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na obiektach: MS3-21,WS3-20, WS3-22, WD3-23 i WS3-24.

W miejscowości Bydgoszcz Wykonawca realizował wykonywanie montażu konstrukcji stalowej, montażu desek gzymsowych, układania zbrojenia, zasypka oraz betonowanie obiektu MS3-21.

 

 

Na obiekcie WS3-22 Wykonawca przystąpił do montażu belek, natomiast na obiekcie WD3-23 Wykonawca realizował prace w postaci montażu desek gzymsowych.

W Gminie Białe Błota na wiadukcie drogowym WS3-24 wykonywano zbrojenie.