Informujemy, iż w dniu 17.12.2020 r. w Gminie Sicienko w pobliżu miejscowości Pawłówek zostanie wprowadzona zmiana w tymczasowej organizacji ruchu.

Zmiana organizacji ruchu polega na wprowadzeniu ruchu z funkcjonującej dotychczas jezdni drogi zbiorczo-rozprowadzającej na docelową jezdnię prawą drogi ekspresowej poprzez nowo wybudowane obiekty WS3-19 i WS3-20. Za wspomnianymi obiektami ruch zostanie przekierowany na jezdnię lewą trasy głównej, gdzie dalej prowadzony będzie na dotychczas obowiązujących zasadach.

Dotychczas ruch z drogi zbiorczo-rozprowadzającej przeprowadzany był po obiekcie WD3-19a, gdzie przechodził w drogę tymczasową.

Tymczasowa Organizacja Ruchu wprowadza stopniowe ograniczenie prędkości od 60 km/h do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.