Aktualnie Wykonawca odcinka 4 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: robót utrzymaniowych oraz utrzymania tymczasowej organizacji ruchu. Wykonywane były również bariery drogowe na przejeździe 23.

W branży mostowej Wykonawca realizował betonowanie przepustów P9 i P10. Na przepuście P10 montowane były również półki dla zwierząt.

W pozostałych branżach realizowano montaż oświetlenia drogowego oraz umocnienie strugi Flis.