Mimo ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu obecne warunki. W ostatnich tygodniach Wykonawca na odcinku 4 prowadził prace między innymi na obiektach w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon oraz w Gminie Białe Błota.

 

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

 

 • wykopów i nasypów,
 • wymiany gruntu – nasyp,
 • wykonania podbudowy C5/6,
 • wykonania podbudowy C8/10,
 • wykonania podbudowy C16/20,
 • wykonania poboczy,
 • GWN,
 • humusowania,
 • rozbiórki podbudowy,
 • wykonania krawężników,
 • wykonania obrzeży,
 • wykonania barier ochronnych,
 • wykonania pasów technologicznych,
 • wykonania kostki brukowej.

 

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka.

 

 

Na sekcji I odcinka 4 prace były prowadzone na Miejscach Obsługi Podróżnych oraz na przepustach.

W miejscowość Szczutki w Miejscach Obsługi Podróżnych Wykonawca przystąpił do wykonania posadzki, izolacji wodnej, pokrycia dachu oraz montażu kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.

W miejscowości Osówiec Wykonawca realizował montaż barier ochronnych w ciągu trasy głównej S-5

 

 

Na obiekcie PZ3-14a realizowano montaż desek gzymsowych oraz montaż zbrojenia.  

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca prowadził prace przy Węźle Bydgoszcz Zachód polegające na m.in. wykonywania wykopu, podbudowy C16/20, podbudowy C8/10 i podbudowy C5/6, montażu oświetlania drogowego oraz kanalizacji deszczowej. Ponadto trwają przygotowania do układania nawierzchni betonowej.

W miejscowości Pawłówek Wykonawca realizuje rozbiórkę mostu kolejowego.

 

 

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na obiektach: WS3-20, MS3-21, PZ3-22a i WS3-24.

W miejscowości Bydgoszcz Wykonawca realizował wykonywanie izolacji cienkiej,  zbrojenie oraz betonowanie obiektu MS3-21.

 

 

Na obiekcie PZ3-22a w  miejscowości Lisi Ogon realizowano zbrojenie. 

W Gminie Białe Błota na wiadukcie drogowym WS3-24 wykonywano izolację cienką  oraz przystąpiono do montażu belek tupu T.