Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

  • Wykopów i nasypów,
  • Odhumusowania,
  • Wymiany gruntu-nasyp,
  • Nasypu ekologicznego,
  • Podbudowy C5/6,
  • Podbudowy C8/10,
  • Wywozu iłów,
  • Podbudowy AC22P

 

 

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon i w gminie Białe Błota. Wykonawca kontynuuje również budowę dróg technologicznych, aby ograniczyć ruch sprzętu budowlanego po istniejących drogach.

 

 

 

Na sekcji I odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na czterech obiektach: PZ3-12a, WS3-13, WD3-14 oraz PZ3-14a

Na dolnym przejściu dla dużych zwierząt PZ3-12a Wykonawca prowadził prace w zakresie betonowania, montażu zbrojenia płyt przejściowych oraz kap chodnikowych i wykonania zasypki za przyczółkiem.

 

 

 

Na wiadukcie drogowym WD3-13 Wykonawca wykonywał betonowanie oraz montaż zbrojenia kap chodnikowych.

Na obiekcie WD3-14 Wykonawca przystąpił do montażu zbrojenia płyt przejściowych, krawężników oraz do układania nawierzchni na objeździe. 

Na przejściu dla dużych zwierząt PZ3-14a Wykonawca przystąpił do betonowania. 

 

 

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na trzech obiektach: WD3-15, WD3-16, WD3-17 oraz WD3-19a.

Na obiekcie WD3-15 Wykonawca prowadził prace w zakresie wykonania zasypki za przyczółkiem oraz wykonania murów oporowych.

Na wiaduktach drogowych WD3-16 oraz WD3-19a Wykonawca kontynuował betonowanie, ponadto na obiekcie WD3-16 Wykonawca przystąpił do montażu zbrojenia płyt przejściowych.

 

 

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na pięciu obiektach: MS3-21, WS3-20, WS3-22, PZ3-22a oraz WS3-23.

Na moście tymczasowym MS3-21 Wykonawca realizował wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

 

W miejscowości Lisi Ogon na wiadukcie drogowym WS3-22 Wykonawca przystąpił do betonowania oraz wykonania zasypki za przyczółkiem. Ponadto realizował wykonanie murów oporowych.

W gminie Białe Błota na górnym przejściu dla dużych zwierząt PZ3-22a Wykonawca kontynuował betonowanie.

Na obiekcie WD3-23 Wykonawca odcinka 4 prowadził prace w postaci wykonania zasypek za przyczółkiem oraz wykonania murów oporowych