Pomimo obowiązującej przerwy zimowej oraz ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu warunki atmosferyczne. Obecnie Wykonawca odcinka 4 budowy drogi ekspresowej S5 prowadzi prace w branży drogowej z zakresu: robót ziemnych oraz robót porządkowych. Ponadto Wykonawca przystąpił do demontażu ścianek szczelnych obiektu tymczasowego nad Kanałem Bydgoskim.