Zgodnie z warunkami umowy Wykonawca w dniu 15.03.2020 r. zakończył okres zimowy i przystąpił do dalszej realizacji Robót na
odcinku 4.

 

Wykonawca aktualnie realizuje następujące asortymenty robót:

 

Branża drogowa:

 • Wykonywanie nasypów – ciąg główny oraz drogi dojazdowe
 • Wykonywanie wykopów - ciąg główny oraz drogi dojazdowe
 • Wykonywanie górnej warstwy nasypu
 • Układanie podbudowy C5/6
 • Układanie podbudowy C3/4
 • Układanie warstwy wiążącej AC16W
 • Humusowanie
 • Wykonywanie ścieków trójkątnych
 • Układanie krawężników
 • Układanie kostki brukowej

 

Branża mostowa:

 • Betonowanie ław fundamentowych na obiekcie MS3-22
 • Betonowanie przyczółków na obiekcie WS3-20
 • Formowanie pali CFA na obiekcie MS3-21
 • Wykonywanie izolacji na obiekcie WD3-16

 

Pozostałe branże:

 • Wykonywanie oświetlenia drogowego na Miejscach Obsługi Podróżnych
 • Wykonywanie zbiornika ZB-4
 • Wykonywanie wału akustycznego
 • Montaż piaskowników i wylotów