Mimo ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu obecne warunki. W ostatnich tygodniach Wykonawca na odcinku 4 prowadził prace między innymi na obiektach w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon oraz w Gminie Białe Błota.

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

 

 • nasypów i wykopów,
 • wykonania podbudowy AC22P,
 • wykonania warstwy ścieralnej SMA,
 • wykonania warstwy wiążącej AC16W,
 • wykonania warstwy ścieralnej AC11S,
 • wykonania poboczy,
 • wykonania obrzeży,
 • zahumusowania,
 • montażu barier drogowych,
 • układania krawężników, płyt ażurowych oraz kostki brukowej,
 • umocnienia ścieku skarpowego,
 • wykonania ścieków trójkątnych.

 

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka.

 

 

Na sekcji I odcinka 4 prace były prowadzone na Miejscach Obsługi Podróżnych.

W miejscowość Szczutki na Miejscach Obsługi Podróżnych Wykonawca m. in. kontynuował wykonywanie montażu studni teletechniki oraz przystąpił do układania warstwy ścieralnej AC11S i warstwy wiążącej AC16W.

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca prowadził prace przy Węźle Bydgoszcz Zachód polegające na m.in. wykonywaniu wykopów, nasypów i poboczy, humusowaniu skarp, umocnieniu ścieku skarpowego oraz montażu barier ochronnych. 

Na obiekcie WS3-19 w miejscowości Pawłówek Wykonawca odcinka 4 wykonywał zbrojenie i betonowanie płyty ustroju nośnego, zbrojenie płyt przejściowych oraz izolację cienką. 

 

 

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca prowadził prace m. in. na obiekcie WS3-20 oraz PZ3-22a.

Na obiekcie WS3-20 Wykonawca realizował pielęgnację betonu. 

 W Gminie Białe Błota na obiekcie PZ3-22a Wykonawca wykonywał humusowanie skarp.