Informujemy, że w dniu 4.07.2019 r. o godzinie 10:00 w związku z budową obiektu MS3-21 nad Kanałem Bydgoskim nastąpi przełożenie ruchu pojazdów z drogi krajowej nr 10 na wybudowaną drogę objazdową.

W przedmiotowej lokalizacji wystąpi stopniowe ograniczanie prędkości - początkowo 50 km/h do 40 km/h, zakaz ruchu pojazdów ponadnormatywnych, zakaz wyprzedzania oraz zwężenie drogi. W związku z dużym natężeniem ruchu na tym odcinku (Białe Błota – Lisi Ogon - Pawłówek) mogą tworzyć się korki.