[22.05.2017] Na dzień dzisiejszy Wykonawca realizuje prace związane z uzupełnianiem projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, które są niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Równocześnie w dalszym ciągu monitoruje postępowanie administracyjne o wydanie przez Wojewodę decyzji ZRID.