Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

  • Wykopów i nasypów,
  • Odhumusowania,
  • Wymiany gruntu – nasyp;
  • Podbudowa C3/4,
  • Podbudowa C5/6,
  • Podbudowa C8/10,
  • Zahumusowania,
  • Wykonania obrzeży;
  • Wykonania krawężników oraz pobocza;
  • układania kostki brukowej.

 

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon i w gminie Białe Błota. Wykonawca kontynuuje również budowę dróg technologicznych, aby ograniczyć ruch sprzętu budowlanego po istniejących drogach.

 

 

W minionym tygodniu głównymi robotami realizowanymi przy budowie S-5 było wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego produkowanego przez mobilną wytwórnię betonu mieszczącej się na placu składowym w Pawłówku. Przewożona była odpowiednimi do tego oznaczonymi samochodami ciężarowymi (DW – dolna warstwa i GW – górna warstwa). Powyższe prace obywały się w okolicach miejscowości Osówiec.