Mimo ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu obecne warunki. W ostatnich tygodniach Wykonawca na odcinku 4 prowadził prace między innymi na obiektach w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon oraz w Gminie Białe Błota.

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty w zakresie:

 

 • wykopów i nasypów,
 • zahumusowania
 • podbudowy C3/4
 • podbudowy AC22P
 • warstwy wiążącej AC16W
 • warstwy ścieralnej SMA
 • ścieku trójkątnego
 • krawężników

 

Prowadzone były również prace w zakresie branży mostowej:

 

 • WD3-15 - zbrojenie
 • WS3-19 - zbrojenie
 • WS3-22 - betonowanie
 • WD3-23 – zbrojenie, zasypka
 • Mur oporowy - pogłębianie grodzić, mikropale kotwiące

W pozostałych branżach Wykonawca realizował:

 • Montaż oświetlenia drogowego
 • Montaż kratek
 • Kanał technologiczny