W okresie od 15 grudnia 2020 r. do 15 marca 2021 r. na terenie budowy m.in drogi ekspresowej S5 obowiązuje tzw. przerwa zimowa. Wykonawca odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 deklaruje jednak prowadzenie intensywnych robót mających na celu umożliwienie oddania odcina do ruchu publicznego.

 

Prace będą prowadzone w zakresach, na które pozwolą warunki atmosferyczne, z uwzględnieniem obowiązujących aspektów technologicznych i reżimów jakościowych.