Mimo ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu obecne warunki. W ostatnich tygodniach Wykonawca na odcinku 4 prowadził prace między innymi na obiektach w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon oraz w Gminie Białe Błota.

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

 

 • wykopów i nasypów,
 • wymiany gruntów,
 • GWN,
 • wykonania ścieku trójkątnego,
 • wykonywania podbudowy c5/6,
 • wykonywania podbudowy c8/10,
 • wykonywania nawierzchni betonowej,
 • wykonywania podbudowy c3/4,
 • zahumusowania,
 • wykonywania krawężników,
 • wykonywanie obrzeży,
 • wykonywania kostki brukowej,
 • wykonania ogrodzenia,
 • wykonania pasów technologicznych.

 

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka.

 

 

Na sekcji I odcinka 4 prace były prowadzone na Miejscach Obsługi Podróżnych.

W miejscowość Szczutki na Miejscach Obsługi Podróżnych Wykonawca m. in. kontynuował wykonywanie instalacji wodnej, montażu oświetlenia drogowego oraz prowadził roboty wykończeniowe.

Ponadto na obiekcie PZ3-12a realizowano montaż słupów oraz wykonywanie podlewek.

 

 

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca prowadził prace przy Węźle Bydgoszcz Zachód polegające na m.in. wykonywania wykopów oraz nasypów,  podbudowy C8/10 i podbudowy C5/6, układanie nawierzchni betonowej, zahumusowanie oraz układanie kostki brukowej.

 

 

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na obiektach: MS3-21,WS3-20, WS3-22, PZ3-22a i WS3-24.

Na obiekcie WS3-20 Wykonawca kontynuował prace przy wykonywaniu zasypki oraz montażu zbrojenia.

W miejscowości Bydgoszcz Wykonawca realizował wykonywanie izolacji cienkiej, montażu desek gzymsowych, układania zbrojenia oraz zasypki obiektu MS3-21.

Na obiekcie WS3-22 Wykonawca przystąpił do montażu zbrojenia oraz desek gzymsowych, natomiast na obiekcie PZ3-22a Wykonawca realizował prace w postaci montażu desek gzymsowych.

W Gminie Białe Błota na wiadukcie drogowym WS3-24 wykonywano zbrojenie.