Informujemy, iż w dniu 25.10.2019r. w godzinach porannych na drodze powiatowej nr 1529C w miejscowości Osówiec zostanie wprowadzony drugi etap tymczasowej organizacji ruchu, polegający na przełożeniu ruchu na objazd poprowadzony przez teren budowy drogi S-5.

Nastąpi stopniowe ograniczenie prędkości z 60 km/h do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Ruch częściowo będzie się odbywał w ciągu budowanej trasy głównej S-5 w związku, z czym prosimy o szczególną ostrożność.

W związku z tym, że część ruchu będzie się odbywała przez teren budowy Wykonawca Robót Budowlanych nie wyklucza pracy sygnalistów do kierowania ruchem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu będzie wynosić przynajmniej 2 miesiące od daty wprowadzenia.