Informujemy, iż w dniach 26 maja do 28 maja 2021 r. w  gminie Białe Błota zostanie  wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu na trasie głównej drogi ekspresowej S-5.

Przedmiotowa zmiana ruchu ma na celu wykonanie prac naprawczych nawierzchni betonowej.

Powyższe utrudnienia nastąpią w kilometrzu od km 72+000 do km 73+000 (jezdnia prawa). Prace będą prowadzone na całym odcinku wyłącznie na pasie wolnym i awaryjnym, z jednoczesnym zabezpieczeniem ruchu na odległość około 300 mb.

Przypominamy, iż na całym odcinku 4 drogi ekspresowej S-5 obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. W miejscu wykonywania prac wykończeniowych następuje powtórzenie przedmiotowej prędkości.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.