Wykonawca od dnia 27.06.2017 r. rozpoczął prace związane z usunięciem kolizji wodociągowej na ul. Panorama wsi w miejscowości Osówiec. Jest to teren objęty Pozwoleniem na budowę nr 1993/2016.

Prace obejmowały:

- prace przygotowawcze,

- odhumusowanie,

- wykonanie wykopu,

- zgrzewanie rur,

- wykonanie podsypki pod rurę wraz z zagęszczeniem,

- układanie rur w wykopie,

- zasypka rury wraz z zagęszczeniem i ułożeniem taśmy ostrzegawczej.