[27.12.2016] W dniu 23.12.2016. Starosta Bydgoski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy obejmującą: 

  • budowę sieci wodociągowej oraz budowę elektroenergetycznej linii kablowej w celu uniknięcia kolizji, istniejącego uzbrojenia terenu z projektowaną drogą ekspresową S-5, realizowaną w ramach inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granicą województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego odcinek. 4 Tryszczyn (bez węzła) - Białe Biota (bez węzła)” na działkach nr 10/1, 10/2, 66 w miejscowości Osówiec gmina Sicienko.