Informujemy, iż od dnia 28.10.2019r. w godzinach popołudniowych zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na uruchomianiu odjazdu związku z zamknięciem odcinka drogi krajowej nr 10.

Na odcinku od mostu tymczasowego nad Kanałem Bydgoskim do skrzyżowania drogi krajowej nr 10 z drogą powiatową nr 1926C w miejscowości Lisi Ogon zostanie przeniesiony ruch z DK 10 na drogę dojazdową nr 34. Na przedmiotowych odcinkach zostanie zastosowane ograniczenie prędkości do 50 km/h i 60 km/h. Wprowadzenie przedmiotowej organizacji ruchu ma na celu umożliwienie budowy trasy głównej S-5 odcinka 4 Tryszczyn – Białe Błota.