Informujemy, iż w dniu 29.03.2021 r. około godziny 15:00 w miejscowości Lisi Ogon zostanie  wprowadzona korekta zmiany w tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej drogi dojazdowej nr 32.

Przedmiotowa zmiana polega na wprowadzeniu tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Możliwość przejazdu do ulicy Pocztowej zostanie cały czas zapewniona.

Przypominamy, iż zmiana organizacji ruchu polega na wprowadzeniu połówkowego zamknięcia ruchu na drodze dojazdowej nr 32  w celu rozpoczęcia prac nad kapami chodnikowymi muru oporowego.

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.