Mimo ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu obecne warunki. W ostatnich tygodniach Wykonawca na odcinku 4 prowadził prace między innymi na obiektach w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon oraz w Gminie Białe Błota.

Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

 

 • wykopów i nasypów,
 • wymiany gruntów,
 • GWN,
 • wykonania ścieku trójkątnego,
 • wykonywania podbudowy C5/6,
 • wykonywania podbudowy C8/10,
 • wykonywania podbudowy C3/4,
 • zahumusowania,
 • wykonywania krawężników,
 • wykonywanie obrzeży,
 • wykonywania kostki brukowej,
 • wykonania ogrodzenia,
 • wykonania pasów technologicznych.

 

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka.

 

 

Na sekcji I odcinka 4 prace były prowadzone na Miejscach Obsługi Podróżnych.

W miejscowość Szczutki na Miejscach Obsługi Podróżnych Wykonawca m. in. kontynuował wykonywanie instalacji wodnej, montażu oświetlenia drogowego oraz prowadził roboty wykończeniowe.

Na sekcji II odcinka 4 Wykonawca prowadził prace przy Węźle Bydgoszcz Zachód polegające na m.in. wykonywania wykopów oraz nasypów, podbudowy C3/4, podbudowy C8/10 i podbudowy C5/6, układanie nawierzchni betonowej, zahumusowanie oraz układanie kostki brukowej.

 

 

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na obiektach: MS3-21, WS3-22, PZ3-22a i WS3-24.

W miejscowości Bydgoszcz Wykonawca realizował wykonywanie zbrojenia, zasypki oraz betonowanie obiektu MS3-21.

 

 

Na obiekcie WS3-22 Wykonawca przystąpił do montażu zbrojenia, natomiast na obiekcie PZ3-22a Wykonawca realizował prace w postaci montażu desek gzymsowych oraz zbrojenia.

W Gminie Białe Błota na wiadukcie drogowym WS3-24 wykonywano betonowanie, zbrojenie oraz zasypkę obiektu.