W dniu 31 grudnia 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy oddała do użytkowania13,5 km odcinek drogi ekspresowej S5 (odcinek 4) między węzłami Bydgoszcz Opławiec i Bydgoszcz Błonie, wraz z kolejnymi dwoma węzłami Bydgoszcz Zachód
i Bydgoszcz Miedzyń.

Odcinek 4 drogi S5 jest dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę z rezerwą na trzeci. Na trasie powstały liczne obiekty inżynierskie, w tym trzy przejścia dla zwierząt oraz dwa węzły drogowe: Bydgoszcz Zachód w Pawłówku oraz Bydgoszcz Miedzyń w Lisim Ogonie. Zrealizowano też przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych 
i oświetlenia drogowego. Wykonane zostały urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne.

Więcej informacji na stronie: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40621/Otwieramy-S5-obwodnice-Bydgoszczy