Wykonawca odcinka 4 drogi ekspresowej S5 pomimo obowiązującej od 15 grudnia „przerwy zimowej” oraz przy sprzyjającej pogodzie kontynuuje prace na budowie.

W dalszym ciągu prace skupiają się na wycince drzew, odhumusowaniu, karczowaniu pni oraz ich zrąbkowaniu. Wykonawca na objeździe wiodącym ul. Panorama Wsi w g. Sicienko (obiekt WS3-13) prowadzi prace porządkowe polegające na równaniu drogi.

Ponadto informujemy, że nadal trwają prace dotyczące przebudowy linii wysokiego napięcia 110 kV w gminie Białe Błota oraz g. Sicienko, jak i budowy drogi dojazdowej nr 27. W miejscowości Osówiec przy obiekcie WD3-14 wykonywane są wykopy pod usunięcie kolizji teletechnicznej.

Nadmieniamy, że nadzór archeologiczny i środowiskowy prowadzi obserwacje terenowe.