Wykonawca Robót Budowlanych na odcinku 4 w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie:

  • wykopów i nasypów,
  • odhumusowania,
  • wywozu śmieci,
  • wymiany gruntu – nasyp,
  • wykonywania podbudowy C3/4,
  • wykonywania podbudowy C5/6,
  • wykonywania podbudowy C8/10,
  • układaniu nawierzchni betonowej.

 

Powyższe prace, jak i  realizacja obiektów mostowych, przebudowa kolizji teletechnicznych, wodociągowych oraz sanitarnych prowadzone były na terenie całego odcinka. Wykonawca kontynuuje również budowę dróg technologicznych, aby ograniczyć ruch sprzętu budowlanego po drogach publicznych.

 

 

Na sekcji I odcinka 4 Wykonawca w miejscowości Szczutki wykonywał profilowanie drogi technologicznej.

 

 

Na obiekcie WD3-14 w miejscowości Osówiec Wykonawca realizował montaż krawężników.

 

 

W miejscowości Pawłówek realizowano załadunek krawężników kamiennych na obiekt WD3-15.

 

 

Na obiekcie  WD3-17 przystąpiono do montażu zbrojenia oraz deskowania na ustroju nośnym.

 

 

Na obiekcie MS3-21 Wykonawca przystąpił do szalowania filarów na podporze P2. W dalszym ciągu realizowana jest budowa objazdu przez most tymczasowy nad Kanałem Bydgoskim.

 

 

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca rozpoczął prace przy obiekcie WS3-24 związane z wykonaniem zasypek przyczółków wraz z warstwą filtracyjną zgodnie z projektem technologicznym. Roboty poprzedziły ułożenie geokompozytu na ścianie przyczółka i ściany bocznej, wykonanie systemy drenażowego z rur PVC wraz z obsypką i geowłókniną separacyjną.