Pomimo obowiązującej przerwy zimowej, Wykonawca prowadzi prace, na jakie pozwalają mu warunki atmosferyczne. W ostatnich tygodniach Wykonawca na odcinku 4 prowadził prace między innymi na obiektach w miejscowości Szczutki, Osówiec, Pawłówek, Lisi Ogon oraz w gminie Białe Błota.

 

Na sekcji I odcinka 4 Wykonawca prowadził prace na obiektach WD2-12, PZ3-12a  oraz WD3-14.

Na obiekcie WD3-12 w miejscowości Szczutki po uprzednim przygotowaniu przystąpiono do montażu belek prefabrykowanych typu T.

 

W lokalizacji przejścia dla dużych zwierząt Pz3-12a nastąpiło betonowanie ustroju nośnego.  

Montaż zbrojenia ustroju nośnego  był realizowany na obiekcie WD3-14 w miejscowości Osówiec.

 

Na sekcji II odcinka 4 prace były prowadzone na dwóch obiektach: WD3-16 oraz WD3-17.

Na wiadukcie drogowym WD3-16 Wykonawca Robót Budowlanych realizował montaż zbrojenia poprzecznicy oraz betonowanie.

 

 

W miejscowości Pawłówek na obiekcie WD3-17 były wykonywane montaż  zbrojenia fundamentu oraz betonowanie.

Ponadto na  obiektach WD3-16 oraz WD3-17 realizowano montaż zbrojenia korpusu.

 

 

Na sekcji III odcinka 4 Wykonawca wykonywał prace na  czterech obiektach WS3-22, PZ3-22a, WD3-23 oraz MS3-21.

W miejscowości Lisi Ogon na obiekcie WS3-22 przystąpiono do montażu zbrojenia filarów, zaś betonowanie odbywało się w gm. Białe Błota na obiektach WD3-23 oraz WS3-22.

 

Na przejściu dla dużych zwierząt PZ3-22a wykonano montaż zbrojenia fundamentów oraz jego betonowanie.