Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa

kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Odcinek 4: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn”

         (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km

 

Numer Kontraktu:

GDDKiA-O/BY-D-3-70-2014/I-4-2811-2/4-2014

 Wartość Kontraktu (brutto):

328 476 590,77  PLN

 Przewidywane lata realizacji Kontraktu:

2015 - 2020

 Data rozpoczęcia Kontraktu:

12.10.2015

 Data zakończenia Kontraktu:

34 miesięcy od Daty Rozpoczęcia + 236 dni przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z aneksem do Umowy.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Do czasu objetego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów. Szczegółowych informacji udziela Zmawiający.

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację:

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6;
85-085 Bydgoszcz 
tel.: + 48 52 323 45 00 
e-mail: 
korespondencja_s5@gddkia.gov.pl

 

Konsultant
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
tel. +48 14 626 38 90
fax +48 14 626 45 39
 
Biuro Inżyniera Kontraktu MGGP oddział w Bydgoszczy 
ul. Kościuszki 53
85-079 Bydgoszcz
tel. +48 52 515 58 08
 
Wykonawca Robót
POLAQUA Sp. z o.o. (lider)
ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno 
tel. +48 22 20 17 301
fax +48 22 20 17 310

e-mail: biuroS5@polaqua.pl 
 
Biuro budowy  POLAQUA Sp. z o.o.
ul. Wspólna 33 
86-014 Pawłówek 
 
DRAGADOS S.A. (partner)

Avda. Del Camino de Santiago 50, 28050 Madryt, Hiszpania