Aktualności

 

Informujemy, że w dniu 24.01.2020 r. na realizowanym objeździe w miejscowości Lisi Ogon przystąpiono do wykonywania oznakowania poziomego.
Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 15.01.2020 r. na drodze krajowej nr 10 na skrzyżowaniu w miejscowości Lisi Ogon wystąpią utrudnienia w ruchu spowodowane robotami drogowymi.
W minionym tygodniu w miejscowości Osówiec Wykonawca odcinka 4 realizował wykonanie odwiertów w nawierzchni z betonu cementowego.