Prace realizowane w okresie 02 grudnia do 08 grudnia 

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  Nasyp:

- Sekcja II;

 

 • Odhumusowanie:

- Sekcja III;  

 

 • Wykop:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • Zahumusowanie:

- Sekcja I;

 

 • Podbudowa C5/6:

- Sekcja I;

 

 • Podbudowa C3/4:

​- Sekcja I;

 • Podbudowa C8/10:

- Sekcja I;
- Sekcja III;

 

 • warstwa ścieralna SMA:

- Sekcja III;

 

 • nawierzchnia betonowa:

​- Sekcja I;

 

 • obrzeża:

- Sekcja I;

 

 • kostka brukowa:

- Sekcja I;

 

 • krawężnik:

- Sekcja I;

 

 • warstwa wiążąca AC16W:

- Sekcja III;

 

 • warstwa wiążąca AC11S:

- Sekcja III;

 

 

       ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 

 • obiekt PZ3-12a:

- betonowanie;

 

 • obiekt WS3-13:

- betonowanie;
 

 • obiekt WD3-14:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-16:

wykonanie izolacji z papy pod jezdnie;

 

 • obiekt WD3-17:

- montaż desek gzymsowych;

 

 • obiekt WS3-20:

- betonowanie;

 • obiekt WS3-22:

- montaż zbrojenia kap chodnikowych; 

 

 • obiekt PZ3-22a:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;

 

 • obiekt WS3-24:

- montaż barier;

 • przepust P10:

- betonowanie;

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T22:

- Km 22+200 do 26+300;

 

 •   Przebudowa kolizji T23:

- Km 22+ 200 do 26+300;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • ekrany akustyczne:

- Sekcja III;

 

 • Budowa kanału DN400:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • Budowa kanału DN300:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • Budowa kanału DN250:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • Zbiorniki retencyjne:

- ZB6;

 

 • wykop pod fundamenty MOP:

- MOP PD;

 

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY

 

 

 • budowa oświetlenia drogowego:

- Km 15+600 do 16+100;

 

 

​               NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.