Zakres drogowy:

 

Nasyp:

- Sekcja I

- Sekcja II

- Sekcja III

 

Wykop:

- Sekcja I

- Sekcja II

- Sekcja III

 

Odhumusowanie:

- Sekcja II

- Sekcja III

 

Stabilizacja – osuszanie:

- Sekcja II

- Sekcja III

 

Podbudowa C5/6:

- Sekcja II

- Sekcja III

 

Podbudowa C3/4:

- Sekcja III

 

Profilowanie i zagęszczanie:

- Sekcja I

 

Ściek trójkątny:

- Sekcja I

-Sekcja III

 

Zakres mostowy:

 

WD3-12:

- wykonywanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

WD3-14:

- wykonywanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

WD3-15:

- betonowanie

- wykonywanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

WD3-16:

- betonowanie

- montaż zbrojenia kap chodnikowych

- wykonywanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

WD3-17:

- montaż zbrojenia kap chodnikowych

- wykonywanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

WS3-19:

- montaż krawężników

- wykonywanie zasypki za przyczółkiem

 

WD3-19A:

- wykonywanie zasypki za przyczółkiem

 

MS3-21:

- montaż konstrukcji stalowej

 

WS3-22:

- betonowanie

- wykonywanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

WS3-24:

- betonowanie

- montaż zbrojenia płyt przejściowych

 

Zakres Teletechniczny:

 

Budowa kanału technologicznego:

- 16+700 – 16+900

- 17+300 – 17+500

 

Przebudowa kolizji T23:

- 22+200

 

Zakres Sanitarny:

 

Budowa przy kanalików Dz200:

- kd 200 MOP

 

Budowa kanału DN300:

- KD-5d

- kd 300 MOP

 

Budowa kanału DN600:

- KD-5d

- kd 300 MOP

 

Umocnienie cieków i rowów:

- rów G Lisi Ogon

- rów G

NADZORY:

- nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 

- nadzór środowiskowy;

- nadzór tymczasowej organizacji ruchu.