Prace realizowane w okresie 04 listopada do 10 listopada  

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  Nasyp:

- Sekcja II;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

  

 • Wykop:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 • Odhumusowanie:

- Sekcja III;

 

 • Zahumusowanie:

- Sekcja I;

 

 • Podbudowa C5/6:

- Sekcja I;
- Sekcja III;

 

 • Podbudowa C3/4:

- Sekcja II;
​- Sekcja III;

 

 • Wymiana gruntu - nasyp:

- Sekcja III;

 

 • frezowanie:

- Sekcja III;

 

 • pobocza:

- Sekcja I;

 

 • krawężnik:

- Sekcja I;

 

       ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 

 • obiekt WD3-12:

- montaż krawężników;
- montaż desek gzymsowych;
- betonowanie;
- montaż ścieku przykrawężnikowego;
- wykonanie drenażu;

 

 • obiekt WD3-15:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;

 

 • obiekt WS3-19:

- betonowanie;

 • obiekt MS3-21:

-  montaż zbrojenia ustroju nośnego;

 

 • obiekt WS3-22:

- wykonanie murów oporowych;
- wykonanie zasypki za przyczółkiem;

 

 • obiekt PZ3-22a:

- wykonanie zasypki;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • przepust P8:

- betonowanie;

 

 • Przepust P5:

-  montaż zbrojenia płyt przejściowych;

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T22:

- Km 26+100 do 26+200;

 

 •   Przebudowa kolizji T25:

- Km 21+ 500;

 

 • Przebudowa kolizji teletechnicznych T4:

- Km 21+500;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- Sekcja I
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • Umocnienie cieków i rowów:

- rów A;

 • Budowa kanału DN500:

- KD-8;

 

 • Budowa kanału DN400:

- KD-7A;

 

 • Budowa kanału DN300:

- KD-8f;

 

 • Budowa kanału DN600:​

- KD-7y;

 

 • Zbiorniki retencyjne:

- ZB15;
- ZB14;

 

 • Knalizacja sanitarna - budowa MOP:

- MOP PD;

 

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY

 

 

 • przebudowa kolizji SN 2:

- Km 21+600;

 

 

​               NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.