Prace realizowane w okresie 07 października  - 13 października  

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  Nasyp:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

  

 • Wykop:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • Odhumusowanie:

- Sekcja II;

 

 • Wymiana gruntu- nasyp:

- Sekcja III;
- Sekcja II;

 

 • nasyp ekologiczny:

- Sekcja II;

 

 • Podbudowa C5/6:

- Sekcja I;
- Sekcja II;

 

 • Podbudowa C8/10:

- Sekcja I;
- Sekcja II;
- Sekcja III;

 

 • wywóz iłów:

- Sekcja II;

 

 • podbudowa AC22P:

- Sekcja III;​

 • Krawężnik:

- Sekcja I;

 

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 

 •  obiekt PZ3-12a:

- betonowanie;
- montaż zbrojenia płyt przejściowych;
- montaż zbrojenia kap chodnikowych;
- wykonanie zasypki za przyczółkiem; 

 

 • obiekt WS3-13:

- montaż zbrojenia kap chodnikowych;

 

 • obiekt WD3-14:

- betonowanie;

 

 • obiekt PZ3-14a:

- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-15:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt WD3-16:

- montaż zbrojenia płyt przejściowych;​
- betonowanie;

 

 • obiekt WD3-19a:

- betonowanie;

 

 • obiekt WS3-19:

- betonowanie;

 
 • obiekt MS3-21:

-  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego;

 

 • obiekt WS3-22:

-  betonowanie;
- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;

 

 • obiekt PZ3-22a:

-  betonowanie;

 

 • obiekt WD3-23:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem;
- wykonanie murów oporowych;

 

 

 • Przepust P5:

-  wykonanie zasypki;

 

 • Przepust P8:

- wykonanie wykopu;

 

 

          ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T22:

- Km 26+100 – 26+ 200

 

 •   Przebudowa kolizji T23:

- Km 22+ 200

 

 • Budowa kanału technologicznego:

- Km 19+000 - 19+200;
- Km 23+570 - 24+150;

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- MOP PN;
- kd 200 MOP;​

 

 • Umocnienie cieków i rowów:

- rów G;

 • Budowa kanału DN300:

- kd 300 MOP;
- MOP PD;

 

 • Budowa kanału DN400:

- MOP PD;
- KP 400 MOP;

 

 • Zbiorniki retencyjne:

- ZB15;
- ZB16;

 

 

            ZAKRES ELEKTROENERGETYCZNY

 

 • montaż przepustów oświetlenia;

- MOP

 

 

​               NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.