Prace realizowane w okresie 9 wrzesień  - 15 wrzesień   

 

Wykonawca w przedmiotowym tygodniu realizował m. in. następujące prace:

 

  ZAKRES DROGOWY:

 

 •  Nasyp:

- Sekcja I

- Sekcja II

- Sekcja III

  

 • Wykop:

- Sekcja I

- Sekcja II

 

 • Odhumusowanie:

- Sekcja II

 

 • Stabilizacja - osuszanie:

- Sekcja I

- Sekcja II 

 • Podbudowa C5/6:

- Sekcja II

 

 • Podbudowa C8/10:

- Sekcja II

 

 • Podbudowa C3/4:

- Sekcja II

 

 • Profilowanie i zagęszczenie:

- Sekcja I

 - Sekcja II

 

 • Ściek trójkątny:

- Sekcja II

 

 • Pobocza:

- Sekcja I

 

 • Ściek skarpowy:

- Sekcja I

 

ZAKRES MOSTOWY:​​

​ 

 • obiekt WD3-12:

- betonowanie

- montaż zbrojenia płyt przejściowych

- wykonanie murów oporowych

 

 • obiekt WS3-13:

- betonowanie

- montaż zbrojenia płyt przejściowych

 

 • obiekt WD3-14:

- betonowanie

- wykonanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

 • obiekt PZ3-14a:

- betonowanie

 

 • obiekt WD3-15:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

 • obiekt WD3-16:

- wykonanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych  

 

 • obiekt WD3-17:

-  betonowanie

- montaż zbrojenia kap chodnikowych

 • obiekt WS3-19:

-  wykonanie zasypki za przyczółkiem

 

 • obiekt WD3-19a:

-  wykonanie zasypki za przyczółkiem

 

 • obiekt WS3-20:

-  betonowanie

 

 • obiekt MS3-21:

-  montaż konstrukcji stalowej

 

 • obiekt WS3-22:

-  betonowanie

- wykonanie zasypki

- wykonanie zasypki za przyczółkiem

- wykonanie murów oporowych

 

 • obiekt PZ3-22a:

-  betonowanie

 

 • Przepust P5:

-  wykonanie wykopu

 

ZAKRES TELETECHNICZNY:​

 

 •  Przebudowa kolizji T22:

- Km 26+100 – 26+ 200

 

 •   Przebudowa kolizji T23:

- Km 22+ 200

 

 

            ZAKRES SANITARNY:

 

 • Budowa przykanalików Dz200:

- Sekcja II

 

 • Umocnienie cieków i rowów:

- rów G

- rów A i A1

 

 • Budowa kanału DN300:

- MOP Południe

 

NADZORY:

 • nadzór archeologiczny - obszary odhumusowania i karczowania oraz wycinki drzew; 
 • nadzór środowiskowy;
 • nadzór tymczasowej organizacji ruchu.